Щербина О. В.

УДК 628.12:621.675.003.13

№ держреєстрації 0111U009290

Інв. № 0213U007224

 

СИСТЕМИ АКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПАРАМЕТРІВ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСІВ

А. Л. Перекрест, О. В. Щербина

Звіт з НДР: 60 с., 46 рис., 4 табл., 57 джерел.

Об’єкт досліджень: Процеси в насосних станціях з активними регулюванням технологічних параметрів. Предмет дослідження. Характеристики гідравлічних та електричних машин насосної станції у чотирьох квадрантах.

Мета дослідження: розробка математичного та інформаційного забезпечення для прогнозування характеристик гідравлічних та електричних машин насосної станції у чотирьох квадрантах їх характеристик.

Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз режимів роботи електрогідравлічних систем насосних станцій при регулюванні їх технологічних параметрів засобами систем активного регулювання. Прогнозування характеристик гідравлічних машин при їх роботі у турбінному режимі з використанням регресійного аналізу.

Теоретично обґрунтована можливість турбінного регулювання параметрів насосних станцій шляхом використання турбінних режимів роботи насосних агрегатів як стаціонарного процесу. Виконано аналіз способів представлення характеристик гідравлічних машин в турбінному режимі. Розроблено математичне та інформаційне забезпечення для визначення характеристик відцентрових насосів станцій комунального водопостачання при їх роботі у турбінному режимі. Розроблена структура та обґрунтовані технічні рішення системи активного регулювання параметрів насосних комплексів засобами електропривода насосів. Впровадження роботи виконується на промислових підприємствах комунального сектора.

Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.

Ефективність полягає у зниженні витрат на реалізацію систем регулювання технологічних параметрів насосних станцій за рахунок використання одного чотириквадрантного перетворювача частоти для групового електропривода насосної станції, що забезпечує виконання основних технологічних законів, включення та виключення електроприводів насосних агрегатів, переведення електричних машин з двигунного в генераторний режим при відпрацюванні необхідної вставки за продуктивністю насосної станції. Соціальний ефект полягає у підвищенні якості отриманих знань і підготовки фахівців.

Ключові слова: НАСОСНА СТАНЦІЯ, СИСТЕМА АКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ, РЕКУПЕРАЦІЯ, ТУРБІННЕ РЕГУЛЮВАННЯ.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.