Щокін В. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.5.015

С.    528-530

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

МЕТОД АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ НЕЙРОКЕРУВАННЯ

В. П. Щокін, О. В. Щокіна

Висвітлено результати розробки методу аналітичного дослідження систем нейромережевого прогнозування та автоматичного керування з інтелектуальними елементами. Метод засновано на еквівалентуванні нейронних емуляторів зі спеціальними нейромережевими субсистемами – AutoRegressive with Moving Average Brain-inspired Systems. Наведено загальні теоретичні положення визначення передаточних функцій систем прогнозування та керування, в яких використовуються штучні нейронні мережі. Розглянуто методику визначення частотних спектрів нейромережевих емуляторів.

Ключові слова: системи нейрокерування, еквівалент, авторегресійні моделі.