Щокін В. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.001.57
С. 286-289
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОАУДИТІВ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. П. Щокін
Наведено результати розробки нейронечіткого методу нормування електроспоживання підрозділами промислових підприємств, відповідну апаратну реалізацію та алгоритм роботи інформаційно-аналітичної системи планування енергоаудитів. На базі висвітлених розробок створено програмний комплекс нейронечіткого планування енергетичних аудитів на об’єктах енергоємних виробництв, впровадження якого дозволяє зменшити витрати на проведення планово-попереджувальних ремонтів до 30 %. Послідовна реалізація розробленої методики планування енергетичних аудитів дозволяє знизити енергоспоживання підприємствами на 1–1,5 %.
Ключові слова: енергозбереження, планування, планово-попереджувальні ремонти.