Шмiдт Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.311.6

С.    227-231

Мова  Англ.

Бібл.1 назв.

ДОПОМІЖНЕ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ ФОТОГАЛЬВАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

М. Нойбургер, Г. Шмiдт, Н. Нойбергер

Лібералізація електроенергетичних ринків висуває все більш високі вимоги до режимів обслуговування мереж; наприклад, компенсація реактивної потужності повинна здійснюватися по-новому. У даній роботі надано систему аварійного забезпечення енергії, що складається з комбінації перетворювача перемінного струму, електричного генератора й генератора сонячної енергії. Дана компоновка дозволяє, залежно від напрямку потоку енергії, забезпечити аварійне постачання мережі або забезпечити компенсацію реактивної потужності. Це забезпечується за допомогою включення в систему нової модуляційної техніки, яка може бути адаптована в уже працюючі системи.

Ключові слова: фотогальваніка, електроживлення, перетворювач, генератор.