Шпачук О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.925
С. 393-396
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ В ОБМОТЦІ СТАТОРА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

В. М. Кутін, О. О. Шпачук
У наш час на ринку засобів релейного захисту та автоматики пропонується широке коло засобів захисту синхронних генераторів від усіх видів пошкоджень. Такі термінали хоча й забезпечують повний захист обладнання, але не позбавлені низки недоліків. Особливо яскраво виявляються недоліки в реалізації захистів від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора. У роботі запропоновано метод реалізації функціональної характеристики захисту обмотки статора синхронного генератора від однофазних замикань на землю, який ґрунтується на обчисленні струму через місце витікання на основі вимірювання напруги генератора в момент замикання, активного опору ізоляції обмотки статора відносно землі, опору в місці замикання в перший момент його виникнення та врахування параметрів ізоляції обмотки статора, які вважаються незмінними.
Ключові слова: синхронний генератор, однофазне замикання на землю, релейний захист.