Шульга Ю. І.

УДК 697.922:628.852.2
ББК 31.2
С. В. Сукач, Ю. І. Шульга
[Сукач С.В. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях: монографія / С.В. Сукач, Ю. І. Шульга. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с. – Бібліиогр.: 107 назв. – ISBN 978-617-639-026-8. – укр.]
Монографія присвячена удосконаленню систем контролю та управління провітрюванням, дослідженню процесів, що протікають у приміщенні під час зміни параметрів повітряного середовища. Значну увагу приділено системам управління вентиляцією та проведенню досліджень мікрокліматичних параметрів з використанням математичного моделювання.
Матеріали монографії рекомендовано для фахівців за напрямом «Охорона праці» при вирішенні проблем зі створення заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Деякі розділи можуть бути корисними при навчальній підготовці інженерного персоналу за напрямом «Електромеханіка», а також для науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів відповідних напрямів.