Шведчикова І. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.318
С. 18-24
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В ДИСКОВОМУ СЕПАРАТОРІ З МАГНІТНОЮ СИСТЕМОЮ СПІРАЛЬНОГО ТИПУ

І. О. Шведчикова, М. О. Земзюлін
Запропоновано нову конструкцію дискового магнітного сепаратора для очищення сипучих матеріалів із магнітною системою спірального типу. Обґрунтовано, що розміщення постійних магнітів по спіралі підвищує ефективність розвантаження вилучених феромагнітних включень. Здійснено чисельний розрахунок тривимірного магнітного поля магнітної сили в робочій зоні з урахуванням реальної конструкції сепаратора. Встановлено, що розподіл магнітної індукції в повітряному проміжку суттєво залежить від конфігурації магнітних систем. Доведено, що при низькій висоті підвіски сепаратора над шаром сипучого матеріалу найбільш ефективною слід вважати магнітну систему з максимальною кількістю полюсів. Наведено результати попередніх розрахунків поля для різних геометричних співвідношень активної частини й маси постійних магнітів. Результати дослідження можуть бути використані для вибору оптимальних параметрів магнітної системи сепаратора.
Ключові слова: магнітний сепаратор, постійний магніт, магнітне поле, метод скінченних елементів.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.318
С. 52-57
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

АВТОМАТИЗОВАНИЙ СИНТЕЗ ПРОСТОРОВИХ КОМПОЗИЦІЙ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЦИЛІНДРИЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

С. А. Ткач, І. О. Шведчикова
Обґрунтовано актуальність розробки систем автоматизованого синтезу багатоелементних електромеханічних систем. Запропоновано принципово новий підхід до побудови такої системи, що ґрунтується на використанні генетичного банку даних як основного структурно-функціонального блоку. Описано структуру генетичного банку даних, що включає таблиці, які об’єднуються між собою зв’язком «один до багатьох». Розроблено програмний модуль «Isomer maker», інтегрований до генетичного банку даних. У системі реалізовано принцип зворотного зв’язку, що спрощує процес вибору технічних рішень для кожної конкретної задачі завдяки накопиченню знань про електромеханічні пристрої. Показано, що апробація розробленої системи проводитиметься для багатоелементних магнітосепаруючих пристроїв.
Ключові слова: автоматизація, банк даних, програма, синтез.