Сидоренко В. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1, 621.3.016.2+621.317.38
С. 22-31
Мова Англ.
Бібл. 23 назв.

АНАЛІЗ СИГНАЛІВ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ  У НЕСИНУСОЇДАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ПРИ ВИРІШЕННІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ

В. М. Сидоренко, О. П. Чорний
Розглянуто єдиний підхід щодо аналізу й синтезу сигналів миттєвої потужності й напруги для несинусоїдальних кіл, що дозволяє, на відміну від раніше відомих, поряд із кількісною оцінкою виконати якісний аналіз механізму формування їх спектрів. Розглянуто задачу перетворення спектру несинусоїдального періодичного сигналу в разі зсуву системи координат. Підходи актуальні при розв’язуванні рівнянь енергетичного балансу в задачах ідентифікації параметрів електричних машин з урахуванням їх нелінійного характеру й при синтезі сигналів напруги для заданого гармонічного складу миттєвої потужності в задачах управління якістю перетворення електричної енергії. Отримані математичні співвідношення представлено в загально прийнятих термінах теорії сигналів і матричної алгебри. На практиці це дозволить здійснити синтез швидкодіючих обчислювальних процедур і є важливим при проектуванні систем управління якістю перетворення енергії в реальному часі.
Ключові слова: миттєва потужність, гармонічний аналіз, згортка, зворотна згортка.