Сінчук І. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 568.8:622.8:621.311
С. 93-99
Мова Рос.
Бібл. 13 назв.

ОЦІНКА ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОЇ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ

І. О. Сінчук, О. О. Харитонов
Необхідність оцінки параметрів рудничних тягових контактних мереж виникає щоразу, коли розробляються або експлуатуються пристрої й системи, пов’язані з контактною мережею. На першому місці стоять питання захисту людей від поразки електричним струмом. У даній роботі наведено результати досліджень по визначенню електричних параметрів контактних мереж, які показали, що провідність ізоляції може змінюватися в кілька разів, однак це проявляється в мережах із поганою ізоляцією, особливо при наявності більших зосереджених «витоків струму», що не можна вважати нормальним. У контактних мережах з нормальною ізоляцією таке явище практично відсутнє, а опір стабільний. Виміри електричних параметрів контактних мереж проводилися на різних підземних горизонтах діючих шахт Криворізького залізорудного басейну. За результатами вимірів повних опорів у режимах холостого ходу й короткого замикання розраховано активні провідності ізоляції й активні поздовжні опори контактних мереж.
Доведено, що специфічні умови експлуатації електроустаткування підземного електровозного транспорту, на відміну від загальнопромислових, висувають додаткові вимоги до технічних способів і засобів захисту, дієвість і надійність роботи яких безпосередньо залежить від обліку параметрів тягової контактної мережі. Від ефективності використовуваних захисних заходів і засобів безпеки залежить забезпечення безпеки людей, зайнятих виконанням різного роду робіт у відкаточних виробітках. У свою чергу, вибір шляхів підвищення ефективності й створення більш досконалих засобів захисту ґрунтується на знанні причин виникнення електротравматизму та електричних параметрів тягових контактних мереж.
Ключові слова: контактний провід, пристрій захисного відключення, електричні параметри, опір, індуктивність, ємність, провідність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.315.052.7:621.395.14
С. 269-271
Мова Рос.
Бібл. 2 назв.

ТЯГОВА КОНТАКТНА МЕРЕЖА ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО УРАЖЕННЯ ГІРНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

І. О. Сінчук
Розглянуто проблеми можливої небезпеки враження електричним струмом гірників у залізорудних шахтах при несанкціонованому торканні ними контактного дроту тягової мережі. Показано, що ефективна робота захисних пристроїв від ураження електричним струмом у контактних мережах можлива лише при знанні й оцінці електричних параметрів цих видів електричних мереж. Запропоновано метод теоретичної оцінки параметрів, що полягає в уявленні контактної мережі залізорудної шахти лінією з розподіленими параметрами. Наведено аналітичні вирази для оцінення похибок при визначенні параметрів тягових контактних мереж запропонованим методом.
Ключові слова: контактна мережа, враження електричним струмом, параметри, електробезпека.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 622.81
С. 272-274
Мова Рос.
Бібл. 2 назв.

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ОДНОФАЗНОГО ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР’ЄРІВ

І. О. Сінчук
Наведено результати досліджень стосовно аналізу характеристик процесу однофазного замикання на землю у внутрішньокар’єрних електричних мережах. Надано закономірності протікання процесів в електричних ланцюгах гірничорудних підприємств з відкритими видами видобутку залізної руди. Рекомендовано методологію фізичного моделювання процесів у вищевикладених електричних мережах. Показано, що визначення характеристик і параметрів електричних ланцюгів при однофазних замиканнях на землю можна досягти в рамках детерміністських концепцій, проте при цьому не повною мірою враховуватиметься ймовірнісний характер зміни чинників, що впливають на процес короткого замикання.
Ключові слова: замикання на землю, електричні мережі, кар’єри, математична модель.