Сінчук О. М.

УДК 621.382
ISBN 978-966-8931-93-2
ББК 31.261.73
С. 144
Мова Укр.
Бібл. 42 назв.

ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, В. М. Кутін., М. І. Лісний, В. І. Поярков, О. Є. Мєльник, О. О. Удовенко
У посібнику наведено типові задачі, теоретичні положення і приклади розв’язання поставлених задач, лабораторний практикум. Зокрема: побудова діагностичної моделі елемента системи діагностування і визначення функції передачі, визначення передачі, найбільш чутливої до зміни параметрів елементів; визначення умов робото здатності об’єкта, побудова програми пошуку пошкодженого елемента за параметрами надійності, на основі інформаційного алгоритму, за методом «віток та границь», комбінованим методом. Лабораторний практикум пропонує дистанційний метод вимірювання температури нагрітих тіл, визначення ізоляційних характеристик високовольтного обладнання, хроматографічний аналіз розчинених в оливі газів.
[Сінчук О.М. Технічна діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум: Навчальний посібник / О.М. Сінчук, І.О. Сінчук, В.М. Кутін, М.І. Лісний, В.І. Поярков, О.Є. Мєльник, О.О. Удовенко. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. – 144 с. – Бібліогр.: 42 назв. –
ISBN 978-617-639-016-9. – укр.]

УДК 681.518.54:621.31.031
ISBN 978-617-639-010-7
ББК 30.82
С. 228
Мова Укр.
Бібл. 17 назв.

Основи надійності та технічної діагностики електроустаткування промислових підприємств

О. М. Сінчук, М. І. Лісний, І. О. Сінчук, Є. І. Скапа, О. О. Удовенко
У навчальному посібнику узагальнено досвід читання лекцій з основних розділів теорії надійності і технічної діагностики. Розглянуто загальні положення діагностики електричних установок та приладів, методичні й організаційні питання щодо її реалізації, а також представлені методи обробки та верифікації отриманих даних.
Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем діагностики електротехнічних систем електроспоживання, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
[Сінчук О.М. Основи надійності та технічної діагностики електроустаткування промислових підприємств: Навчальний посібник / О.М. Сінчук, М.І. Лісний, І.О. Сінчук, Є.І. Скапа, О.О. Удовенко. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. – 264 с. – Бібліогр.: С. 262 . – ISBN 978-617-639-010-7. – укр.]

УДК 681.518.54:621.31.031
ISBN
ББК 30.82
С. 264
Мова Укр.
Бібл. 17 назв.

Технічна діагностика електротехнічних систем

О. М. Сінчук, М. І. Лісний, І. О. Сінчук, Є. І. Скапа, О. О. Удовенко
У моногрфії узагальнено узагальнено основні розділи теорії надійності і технічної діагностики. Розглянуто загальні положення діагностики електричних установок та приладів, методичні й організаційні питання щодо її реалізації, а також представлені методи обробки та верифікації отриманих даних.
Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем діагностики електротехнічних систем електроспоживання, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
[Сінчук О.М. Основи надійності та технічної діагностики електроустаткування промислових підприємств: Монографія / О.М. Сінчук, М.І. Лісний, І.О. Сінчук, Є.І. Скапа, О.О. Удовенко. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. – 264 с. – Бібліогр.: С. 262 . – укр.]

УДК 62.314
ISBN 978-966-89-31-47-5
ББК 31.2
С. 333
Мова Укр.
Бібл. 156 назв.

Енергозберігаюче керування електротехнічними та енергетичними комплексами і системами

О. М. Сінчук, Н. Л. Федорченко, Л. Б. Литвинський, К. І. Федорченко, І. О. Сінчук, О. Є. Мельник
У посібнику викладено основи теорії та практики енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами. Розглянуті нові схемотехнічні рішення і сучасні принципи енергозберігаючого керування у структурах постійного та змінного струмів.
Рекомендовано для студентів, аспірантів, наукових співробітників відповідних спеціальностей, а також на спеціалістів, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем електропостачання та електроспоживання.
[Сінчук О.М. Енергозберігаюче керування електротехнічними та енергетичними комплексами і системами: Навчальний посібник / О.М. Сінчук, Н.Л. Федорченко, Л.Б. Литвинський, К.І. Федорченко, І.О. Сінчук, О.Є. Мельник. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. – 333 с. – Бібліогр.: С. 323–337. – ISBN 978-966-89-31-47-5. – укр.]

УДК 62.314
ISBN 978-966-8931-74-1
ББК 31.2
С. 338
Мова Укр.
Бібл. 156 назв.

Основи енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами

О. М. Сінчук, Н. Л. Федорченко, Л. Б. Литвинський, К. І. Федорченко, І. О. Сінчук, О. Є. Мельник
У монографії викладено основи теорії та практики енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами. Розглянуті нові схемотехнічні рішення і сучасні принципи енергозберігаючого керування у структурах постійного та змінного струмів.
Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем електропостачання та електроспоживання промислових підприємств та транспорту, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
[Сінчук О.М. Основи енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами: Монографія / О.М. Сінчук, Н.Л. Федорченко, Л.Б. Литвинський, К.І. Федорченко, І.О. Сінчук, О.Є. Мельник. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. – 333 с. – Бібліогр.: С. 323–337. – ISBN 978-966-8931-74-1]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 622-625.28-83
С. 107-109
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕНЬ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ПОСУДИНИ АКУМУЛЯТОРІВ ТЯГОВИХ БАТАРЕЙ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

О. М. Сінчук, С. М. Якимець, Є. І. Скапа
Наведено методику розрахунку навантажень, які діють на посудини акумуляторів тягових батарей рудникових контактно-акумуляторних електровозів. Висвітлено реальнорозрахункові дані динамічних зусиль. Наведено результати розрахунків та експериментальних досліджень поздовжньо-динамічних навантажень в буферно-зчіпних пристроях електровозів і вагонеток при рушанні та гальмуванні складу.
Ключові слова: повздовжньо-динамічні навантаження, акумулятори, електровоз.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.4.031
С. 110-112
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ВИБІР ПОТУЖНОСТЕЙ ВІТРОГЕНЕРАТОРНИХ МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВИРОБОК ШАХТ

О. М. Сінчук, С. М. Бойко
Досліджено можливі потужності вітрогенераторів з різними типами вітрових коліс у підземних виробках шахт. Проаналізовано дані щодо роботи ортогональної вітроустановки за шахтних умов. Обґрунтовано застосування для шахт вітрогенераторів з вертикальною віссю обертання. Доведено, що найбільш ефективними з розглянутих типів вітрогенераторів для умов шахт є використання вітрогенераторів з вертикальною віссю обертання. Розраховано очікувану потужність вітрових мініелектростанцій для підземних гірничих виробок 0,5–4 кВт, що дозволить забезпечити живлення освітлення всієї шахти.
Ключові слова: електропостачання, електричні установки, вітрогенератор, альтернативні джерела енергії.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 622.625.28-83
С. 91-95
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ У НЕСТАЛИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

О. М. Сінчук, Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, О. В. Омельченко
Викладено аналіз діаграм навантажень тягових двигунів копальневих електровозів при виконанні завантажувальних робіт та під час руху по головних виробках. Відзначено істотну відмінність тягових навантажень і характер нагріву тягових двигунів при завантажувальних роботах та під час руху по магістральних виробках. Визначено інтегральну криву розподілу струмів навантаження тягових двигунів залежно від ваги составу. Побудовано залежності, що дозволяють визначити потужність тягових двигунів за умови допустимого нагріву в несталих режимах роботи.
Ключові слова: рудниковий електровоз, режими роботи.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.4.031
С. 96-100
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РУДНИКОВИЙ ГІБРИДНИЙ ЕЛЕКТРОВОЗ З АСИНХРОННИМ ПРИВОДОМ ТА АВТОМАТИЗОВАНИМ КЕРУВАННЯМ

О. М. Сінчук, Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, М. А. Бауліна, Є. І. Скапа
Наведено результати досліджень з розробки енергоефективного та безпечного у використанні рудникового електровозу для вітчизняних шахт – гібридного контактно-акумуляторного з асинхронним тяговим автоматизованим електроприводом. Викладено результати розробки тягового електромеханічного комплексу для контактно-акумуляторного двоосьового (рудникового) електровозу. Наведено базову структуру енергоефективного тягового електричного комплексу з автоматизованим керуванням під час виконання навантажувальних та розвантажувальних робіт.
Ключові слова: гібридний контактно-акумуляторний електровоз, асинхронний електричний привод, автоматизація.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   338:62-83

С.    276-277

Мова  Рос.

Бібл.1 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНОГО РІВНЯННЯ РУХУ ТРОЛЕЙБУСА З УРАХУВАННЯМ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПОРУ РУХУ

О. М. Сінчук, К. І. Лосіна

Розглянуто питання розробки та синтезу систем оптимального управління електроприводом. Упровадження оптимального управління режимами роботи тролейбуса сприяє зниженню втрат електроенергії. Програмне керування режимами руху тролейбуса визначає параметри оптимальних динамічних режимів руху і враховує вплив моменту сил опору, що залежить від профілю траси на маршруті руху тролейбуса.

Ключові слова: принцип максимуму, оптимальні динамічні режими роботи електротранспорту, економія енергоресурсів.