Сивякова Г. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    607-609

Мова  Рос.

Бібл.5 назв.

КОМБІНОВАНІ МЕТОДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ І НАЛАГОДЖЕННЯ БАГАТОДВИГУННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ В УМОВАХ ДІЮЧОГО ВИРОБНИЦТВА

А. В. Гурушкін, Г. А. Сивякова

Представлена інформація про комбінований метод модернізації та наладки багатодвигунних елек-тропріводов без виведення діючих агрегатів з технологічного процесу. Застосовується комбінація методов імітаційного моделювання і результатів експериментів, отриманих на дослідному стенді, електромеханічна система якого подібна об’єкту вивчення. Фізична модель дозволяє визначити параметри системи, які неможливо отримати розрахунковим способом. Встановлені експериментальні дані використовуються для побудови математичних моделей і наладки електроприводів агрегату.

Ключові слова: електропривод, багатодвигунний, комбіновані, дослідницький, модель.