Скапа Є. І.

УДК 681.518.54:621.31.031
ISBN 978-617-639-010-7
ББК 30.82
С. 228
Мова Укр.
Бібл. 17 назв.

Основи надійності та технічної діагностики електроустаткування промислових підприємств

О. М. Сінчук, М. І. Лісний, І. О. Сінчук, Є. І. Скапа, О. О. Удовенко
У навчальному посібнику узагальнено досвід читання лекцій з основних розділів теорії надійності і технічної діагностики. Розглянуто загальні положення діагностики електричних установок та приладів, методичні й організаційні питання щодо її реалізації, а також представлені методи обробки та верифікації отриманих даних.
Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем діагностики електротехнічних систем електроспоживання, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
[Сінчук О.М. Основи надійності та технічної діагностики електроустаткування промислових підприємств: Навчальний посібник / О.М. Сінчук, М.І. Лісний, І.О. Сінчук, Є.І. Скапа, О.О. Удовенко. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. – 264 с. – Бібліогр.: С. 262 . – ISBN 978-617-639-010-7. – укр.]

УДК 681.518.54:621.31.031
ISBN
ББК 30.82
С. 264
Мова Укр.
Бібл. 17 назв.

Технічна діагностика електротехнічних систем

О. М. Сінчук, М. І. Лісний, І. О. Сінчук, Є. І. Скапа, О. О. Удовенко
У моногрфії узагальнено узагальнено основні розділи теорії надійності і технічної діагностики. Розглянуто загальні положення діагностики електричних установок та приладів, методичні й організаційні питання щодо її реалізації, а також представлені методи обробки та верифікації отриманих даних.
Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем діагностики електротехнічних систем електроспоживання, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
[Сінчук О.М. Основи надійності та технічної діагностики електроустаткування промислових підприємств: Монографія / О.М. Сінчук, М.І. Лісний, І.О. Сінчук, Є.І. Скапа, О.О. Удовенко. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. – 264 с. – Бібліогр.: С. 262 . – укр.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 622-625.28-83
С. 107-109
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕНЬ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ПОСУДИНИ АКУМУЛЯТОРІВ ТЯГОВИХ БАТАРЕЙ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

О. М. Сінчук, С. М. Якимець, Є. І. Скапа
Наведено методику розрахунку навантажень, які діють на посудини акумуляторів тягових батарей рудникових контактно-акумуляторних електровозів. Висвітлено реальнорозрахункові дані динамічних зусиль. Наведено результати розрахунків та експериментальних досліджень поздовжньо-динамічних навантажень в буферно-зчіпних пристроях електровозів і вагонеток при рушанні та гальмуванні складу.
Ключові слова: повздовжньо-динамічні навантаження, акумулятори, електровоз.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.4.031
С. 96-100
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РУДНИКОВИЙ ГІБРИДНИЙ ЕЛЕКТРОВОЗ З АСИНХРОННИМ ПРИВОДОМ ТА АВТОМАТИЗОВАНИМ КЕРУВАННЯМ

О. М. Сінчук, Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, М. А. Бауліна, Є. І. Скапа
Наведено результати досліджень з розробки енергоефективного та безпечного у використанні рудникового електровозу для вітчизняних шахт – гібридного контактно-акумуляторного з асинхронним тяговим автоматизованим електроприводом. Викладено результати розробки тягового електромеханічного комплексу для контактно-акумуляторного двоосьового (рудникового) електровозу. Наведено базову структуру енергоефективного тягового електричного комплексу з автоматизованим керуванням під час виконання навантажувальних та розвантажувальних робіт.
Ключові слова: гібридний контактно-акумуляторний електровоз, асинхронний електричний привод, автоматизація.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   622-625.28-83

С.    108-110

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛІВ УПРАВЛІННЯ З ІНДУКТИВНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

О. М. Сінчук, С. М. Якимець, Є. І. Скапа

Представлено дослідження параметрів передавального шлейфу в лабораторних умовах індуктивних каналів управління в залежності від умов прокладки, а також величини напруги, яка наводиться в приймальній антені у функції відстані між проводами передавального шлейфу і розміщення приймальної антени. Отримані вхідні дані для проектування приймально-передавальних пристроїв. Було встановлено, що в реальному діапазоні зміни величин напруга в приймальній антені пропорційна відстані між проводами передавального шлейфу і обернено пропорційна квадрату відстані між антеною і передавальним шлейфом.

Ключові слова: шлейф, індуктивність, опір, навантаження, частота, генератор.