Смотров Є. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83
С. 119-123
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БАГАТОДВИГУННОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Є. О. Смотров
Розглядається структурна схема тягового електрообладнання багатодвигунного електротранспортного засобу, що містить органи управління, систему управління верхнього рівня й незалежні електроприводи ведучих коліс. Для комплексного дослідження та забезпечення ефективної роботи незалежних електроприводів ведучих коліс, що взаємопов’язані через дорожнє полотно, пропонується модель, яка враховує зазначений зв’язок і можливість виникнення нелінійних режимів руху колеса – проковзування.
Ключові слова: багатодвигунний електротранспортний засіб, модель, зв’язок через дорожнє полотно.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62:621.3
С. 170-175
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ РОБОТИ КОМБІНОВАНОГО БОРТОВОГО  ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

Д. В. Вершинін, Є. О. Смотров, В. В. Суботін, О. Ю. Сусленко
Розглянуто актуальні проблеми реалізації рекуперативного гальмування на автономних електротранспортних засобах з комбінованим джерелом живлення. Проведено аналіз їх впливу й розглянуто інтелектуальні алгоритми, що дозволяють у значній мірі знизити рівень втрат в енергосиловому комплексі транспортного засобу. Запропоновано можливі шляхи вдосконалення алгоритмів регулювання рекупераційної системи.
Ключові слова: електротранспорт, суперконденсатори, рекуперативне гальмування.