Сьомка О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 46-51
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ІЗ РІЗНИМ СТУПЕНЕМ НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ

О. О. Сьомка
Запропоновано підхід до прогнозування показників надійності електричних машин із різним ступенем напрацюванням на відмову. Ідея ґрунтується на спільному використанні прискорених випробувань для визначення поточних значень досліджуваних показників надійності та законів розподілу для прогнозування їх зміни в електричних машинах із різним ступенем напрацювання на відмову. Це дозволяє прогнозувати передбачувані показники надійності електричної машини за умови наявності мінімальної інформації про її поточний стан. Також за результатами прогнозування надійності електричної машини, отриманими в процесі випробувань, можливо розробляти більш ефективні заходи щодо забезпечення працездатності конструктивних вузлів та електричної машини в цілому.
Ключові слова: показники надійності, прискорені випробування, закони розподілу відмов, електрична машина.