Сотник М. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.314
С. 226-232
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ АГРЕГАТІВ

М. І. Сотник, В. С. Бойко, М. М. Юрченко
У багатьох галузях виробництва використовуються електронасосні агрегати, які при їх експлуатації перекачують великі об’єми рідин, споживаючи при цьому значні обсяги електричної енергії. Найбільш уживаним показником ефективності технологічного процесу водопостачання на сьогодні є коефіцієнт корисної дії. Його визначення стосовно складної розгалуженої гідравлічної системи є процесом трудомістким, який не завжди дозволяє врахувати вплив усіх елементів системи водопостачання на загальний показник економічності функціонування системи. У статті пропонується більш прийнятний та повний показник – енергоефективність. Мірою енергоефективності має слугувати науково обґрунтована питома величина споживання енергії на виробництво одиниці продукції, яка у системі водопостачання визначається питомим показником споживання електроенергії на перекачування одиниці об’єму рідини. В умовах реального виробництва цей показник у будь-який момент часу може бути визначеним за показами приладів обліку. Для прогнозування енергоефективності роботи насосних агрегатів системи водопостачання розраховано та побудовано графічно геометричні місця зміни показника питомих витрат електроенергії на перекачування одиниці об’єму рідини у межах полів їх напірних характеристик. Зазначені графіки дозволяють визначити ефективність використання насосного агрегату у межах зазначеного поля та за прийнятними критеріями енергоефективності визначати зони можливої роботи насосного агрегату і технічних заходів його модернізації. Результат проведених наукових досліджень є інструментом для прийняття обґрунтованих рішень щодо створення системи водопостачання з прогнозованим рівнем енергоефективності.
Ключові слова: енергоефективність, водопостачання, модернізація, насос.