Спалдонова Д.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 60-65
Мова Англ.
Бібл. 9 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ У ТРАНСФОРМАТОРАХ

Д. Спалдонова
Розглянуто питання дослідження потоку енергії в електромагнітному полі на основі аналізу елементарних електричних компонентів та електромагнітних перетворювачів на базі електромагнітної теорії Максвела. Оскільки вивченню принципів роботи базових електричних компонентів та електричних перетворювачів приділяється недостатньо уваги, то й при аналізі процесу перетворення потоку енергії в електромагнітному полі часто допускаються помилки. Однак знання цього процесу є досить важливим для точного розуміння роботи електричних перетворювачів енергії. Для ілюстрації можливостей застосування даної теорії для розрахунку потоку електромагнітної енергії було обрано броньовий трансформатор як один із найчастіше використовуваних електромагнітних перетворювачів. По-перше, було отримано вирази для опису напруженості електричного поля E(t) та напруженості магнітного поля H(t) осердя трансформатора та його обмоток. По-друге, було розраховано щільність переданої електромагнітним полем енергії за одиницю часу, тобто щільність потужності, відому як вектор Пойнтінга, для обмоток і осердя трансформатора. На наступному кроці було повторно розраховано передану електромагнітним полем енергію за одиницю часу, тобто передану потужність, для осердя та обмоток трансформатора. Таким чином, було показано реальне розподілення потоків енергії в одному з типів електричних перетворювачів – трансформаторі.
Ключові слова: теорія електротехніки, теорія електромагнітного поля, енергія електромагнітного поля, потік енергії електромагнітного поля.