Столяров В. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.5:62-83

С.    378-379

Мова  Укр.

Бібл.1 назв.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА З КЕРУВАННЯМ ЗА ВЕКТОРОМ ПРОГНОЗНИХ ЗМІННИХ СТАНУ

В. М. Столяров

Досліджується система підлеглого керування з використанням положень теорії модельного прогнозуючого керування. Доведено можливість використання регуляторів класичної системи як блоку вибору керуючої функції системи прогнозного керування, отже достатньо замикання класичної системи за вектором прогнозних змінних стану для отримання нових властивостей. Запропоновано метод моделювання системи з прогнозуванням за допомогою блоку EMBED Matlab. З’ясовано, що розроблена система має низьку чутливість до параметричних і координатних збурень.

Ключові слова: модельне прогнозуюче керування, прогнозна модель, горизонт прогнозування.