Сукач С. В.

УДК 697.922:628.852.2:621.313.333.02
№ держреєстрації 0114U005115

РОЗРОБКА І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНИХ ПАРАМЕТРІВ І ПРИСТРОЇВ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ІЗОЛЬОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Сукач С. В., Сердюк О. О.
Звіт з НДР: 45 с., 17 рис., 11 табл., 20 джерел.
При створенні дослідницьких і експериментальних установок виникає проблема інтеграції різноманітних приладів і засобів виміру в загальну систему. Рішення цієї задачі привабливе не лише можливістю організувати управління в єдиному форматі, але і зробити таку систему максимально функціональною, використовуючи для цього усі можливості сучасної обчислювальної техніки.
В даний час не можна уявити функціонування сучасних адміністративних і промислових споруд без систем вентиляції, аварійного освітлення і водовідливу, охороною та звукової сигналізації, відеоспостереження і т.д. При цьому слід зазначити, що в більшості випадків, надійність роботи таких систем має важливе значення в питаннях забезпечення безпеки навчальних лабораторій адміністративних і промислових будівель при порушенні роботи основної системи електропостачання. Одним з можливих способів вирішення такої проблеми, може бути реалізований на базі автономних генераторних установок, які є невід’ємною частиною системи резервного та аварійного електропостачання.
Автоматизація вентиляції виконує три основні функції: 1) покращення умов праці, 2) зниження витрат на обслуговуючий персонал, 3) зниження витрат на енергоносії.
Існуючі рішення щодо комплексної автоматизації систем вентиляції дозволяють знайти баланс між умовами праці (необхідною температурою) і зниженням витрат (досягненням необхідної температури з мінімальною витратою енергії), але вони достатньо складні, затратні і, головне, непризначені для наукових досліджень.
Створення і використання віртуальних панелей у складі вентиляційної установки дає можливість синтезувати на екрані ЕОМ графічну панель автоматизованої системи, встановлювати межі виміру, задавати режим роботи, поєднувати етапи вимірів з етапами первинної і вторинної обробки даних, а також представляти результати обробки в графічній формі.
В умовах необхідності інтенсивного переоснащення лабораторного обладнання учбових закладів і обмеженості фінансових коштів, раціональна організація робіт із створення систем автоматизації має велике значення. Встановлення приладів і устаткування з відповідним програмним забезпеченням спрощує і здешевлює процес інтеграції їх в складні системи, а самі системи стають функціонально гнучкішими і надійнішими. Основа будь–якої системи автоматизації – це забезпечення виконання цільової функції технологічного процесу та проведення наукових досліджень. Таким чином, при всій гнучкості і можливій універсальності системи автоматизації вона повинна чітко вирішувати певне коло завдань, забезпечувати досягнення заданої мети управління.
Мета роботи. Розробка автоматизованої системи управління комплексом контролю повітряних параметрів та пристроїв техніки безпеки ізольованих приміщень, яка здійснює зниження енергоспоживання і підвищення енергоефективності роботи обладнання та забезпечує підтримку оптимальних умов праці.
Об’єкт дослідження. Процеси формування комфортного, безпечного середовища та життєзабезпечення у лабораторних приміщеннях навчальних закладів.
Предмет дослідження. Параметри і режими роботи комплексу контролю повітряних параметрів та пристроїв техніки безпеки ізольованих приміщень.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Розроблена і введена в експлуатацію автоматизована система управління комплексом контролю повітряних параметрів та пристроїв техніки безпеки ізольованих приміщень. Написано програмне забезпечення для керування приводом вентиляції й спостереження за контрольними величинами. Завдяки комплексному підходу до контролю вищезгаданих параметрів дана система позбавлена недоліків, властивим одноконтурним системам стабілізації параметрів повітряного середовища (кондиціонери й нагрівачі зі зворотним зв’язком по температурі). Програмне керування системою робить її більш гнучкою в налаштуванні й використанні, дозволяє використовувати різні датчики й виконавчі пристрої.
Представлені результати досліджень та нові схеми управління параметрами безпечного середовища у приміщеннях пройшли апробацію й використовуються в навчальному процесі на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.
Ключові слова: СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО ТА АВАРІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, МІКРОКЛІМАТ, ШКІДЛИВІ ЧИННИКИ, КОМФОРТНІСТЬ, ВЕНТИЛЯТОРНІ УСТАНОВКИ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.