Сулим А. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 629.423.2.015.016.2
С. 219-225
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

АЛГОРИТМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПОЇЗДА МЕТРОПОЛІТЕНУ

А. О. Сулим, А. І. Ломонос
У даний час велика увага приділяється підвищенню енергоефективності на рухомому складі метрополітенів, що експлуатуються, у зв’язку з чим останнім часом створюються вітчизняні електропоїзди метрополітену з асинхронним електроприводом і мікропроцесорною системою управління. Однією з важливих завдань для створених електропоїздів є тяговий розрахунок із визначенням їх динамічних та енергетичних характеристик з урахуванням реальних умов руху на заданому перегоні. Слід зазначити, що існуючі алгоритми розрахунку не дозволяють враховувати особливості й специфіку мікропроцесорної системи управління, виходячи з чого випливає актуальність даної роботи. У роботі наведено алгоритми для двох режимів ведення електропоїзда метрополітену (заданого і автоведення). Введені вирази для визначення коефіцієнтів динаміки й завдання тяги (гальмування) в режимі автоведення електропоїзда метрополітену, які дозволяють ураховувати зміну його динаміки руху при різному профілю колії й підтримувати максимальне значення заданої швидкості на шкідливих ухилах.
Ключові слова: метрополітен, електропоїзд метрополітену, накопичувач енергії, режим автоведення.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 629.(431+432):621.316.1.05.004.18
С. 282-285
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ОБҐРУНТУВАННЯ МІСЦЯ УСТАНОВКИ ЄМНІСНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МЕТРОПОЛИТЕНУ

А. О. Сулим
На даний час однією з основних проблем при експлуатації вітчизняних вагонів метрополітену є збільшення витрат електроенергії на тягу. Зменшити витрати на електроенергію в метрополітені можна, використовуючи кінетичну енергію рухомих мас при гальмуванні шляхом її рекуперації в мережу. Одним з перспективних і ефективних напрямів для повного використання енергії рекуперації на метрополітені є застосування ємнісних накопичувачів енергії. Проведено аналіз схемних рішень з раціонального обґрунтування місця розташування ємнісних накопичувачів енергії в системі тягового електропостачання метрополітену. Розглянуто можливі місця розташування ємнісних накопичувачів у системі тягового електропостачання метрополітену. Наведено порівняльний аналіз при використанні ємнісних накопичувачів електроенергії в різних місцях систем тягового електропостачання метрополітену з урахуванням енергообміну між мережею та електрорухомим складом. За результатами виконаних розрахунків встановлено, що найбільш ефективним з урахуванням енергообмінних процесів, є використання ємнісних накопичувачів безпосередньо на рухомому складі.
Ключові слова: система тягового електропостачання, ємнісний накопичувач енергії, метрополітен.