Сулим А. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.004
С. 105-112
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРИФІКОВАНОГО МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Сулим А. О., Сіора О. С., Хозя П. О.
З аналізу попередніх досліджень відомо, що застосування рекуперативного гальмування і ємнісних накопичувачів електроенергії дозволить значно скоротити кількість споживаної електроенергії на електрифікованому міському транспорті. Питання оцінки споживаної й рекуперованої електроенергії без установки ємнісного накопичувача, а також при його установці на виході тягової підстанції або на борту електрифікованого міського транспорту є актуальним і недостатньо вивченим. У роботі наведено методики розрахунків кількості споживаної й рекуперованої електроенергії при установці ємнісного накопичувача на виході тягової підстанції та безпосередньо на електрифікованому міському транспорті. Встановлено, що дані розрахунки трудомісткі й існує необхідність для їх автоматизації, виходячи з чого метою даного дослідження є розробка програмного забезпечення для автоматизації розрахунків енергії рекуперації електрифікованого міського транспорту. Створено та розглянуто спеціалізовані програми, розроблені в середовищі графічного програмування LabVIEW. Показано графічні інтерфейси й описано функціональні блоки розроблених програм. Проведено розрахунки електроенергії рекуперації при заданих вхідних даних із використанням запропонованих програмних забезпечень. На підставі побудованих діаграм визначено кількість споживаної та рекуперованої електроенергії.
Ключові слова: електроенергія рекуперації, ємнісний накопичувач, програмне забезпечення, інтерфейс користувача.