Сухнацький Б. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.315.1.024:621.311.6
С. 246-250
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СТАТИЧНИХ ТИРИСТОРНИХ КОМПЕНСАТОРАХ ПРИ КЕРУВАННІ РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ СИСТЕМИ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

М. В. Пєтухов, Б. М. Сухнацький
Розглядаються енергоощадні технології керування реактивною потужністю в статичних тиристорних компенсаторах з ізольованою нейтраллю. Визначено інтегральні показники енергетичного процесу в статичному тиристорному компенсаторі реактивної потужності з ізольованою нейтраллю при живленні його пилкоподібною напругою для двох стратегій керування реактивною потужністю. Доведено, що живлення статичного тиристорного компенсатора напругою пилкоподібної форми дозволяє мінімізувати величину питомої споживаної активної потужності, що є критерієм економічної ефективності компенсатора як джерела реактивної потужності. Показано, що режими роботи бітиристорного ключа несуттєво впливають на характер зміни реактивної потужності. Застосування комбінованого способу керування тиристорами дозволяє мінімізувати питому споживану активну потужність на всьому діапазоні регулювання кута керування тиристорами.
Ключові слова: енергоощадність, статичні компенсатори, ізольована нейтраль, полігональні напруги.