Сухомуд А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   255:29.1

С.    395-399

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕХАНІЗМУ ЗМІНИ ВИЛЬОТУ СТРІЛОВОЇ СИСТЕМИ ПОРТАЛЬНОГО КРАНУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

О. О. Ребедак, А. В. Сухомуд, М. О. Задорожній

Проводиться дослідження роботи механізму зміни вильоту стрілової системи портального крана КПП 16/20/32-36/28/20..8 «Стерх» виробництва ПАТ «НКМЗ». Дослідження виконано за допомогою пакету SіmMechanіcs у середовищі MATLAB Sіmulіnk. У результаті моделювання роботи механізму отримано залежність вильоту стрілової системи від кута нахилу стріли й залежність висоти кінця стріли від вильоту стрілової системи. Ці залежності дозволили скорегувати нелінійність вертикальної траєкторії вантажу за допомогою керуючої програми контролера (серія S7-300 фірми Sіemens) та електроприводу підйому (серія ACS-800 фірми ABB), завдяки чому вдалося знизити навантаження на механізм зміни вильоту стріли, зменшити його знос й подовжити ресурс роботи портального крана.

Ключові слова: портальний кран, траєкторія вантажу, електропривод, коректування.