Свистун А. В.

УДК 621.313.333–523

№ держреєстрації 0111U009289

Інв. № 0213U007223

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ

З УРАХУВАННЯМ ВТРАТ В СТАЛІ

В. О. Огарь, А. В. Свистун

Звіт з НДР: 38 с., 23 рис., 6 табл., 20 джерел.

Об’єкт дослідження: математичні моделі систем керування асинхронного двигуна, структурна схема і принцип функціонування обладнання.

Мета роботи: дослідження системи векторного керування асинхронним двигуном із урахуванням нелінійності кривої намагнічування і втрат в сталі.

Електричні двигуні в ході експлуатації, а також ремонтних робіт, зазнають істотних змін в своєму функціонуванні. Природне старіння сталі статора, також погіршення його магнітних властивостей в результаті ремонту призводять до зменшення рівня номінального насичення. В двигунах змінного струму явище насичення призводить до нелінійної залежності потокозчеплення в зазорі і індуктивності контуру намагнічування від струму двигуна. Дана зміна призводить до відхилень параметрів двигуна. Для систем керування двигунами змінного струму необхідно враховувати це явище і втрати в сталі певним блоком. В даній роботі приведено огляд існуючих систем керуванням асинхронними двигунами, їх переваги і недоліки. За основу для досліджень була обрана система векторного керування із бездатчиковим визначенням головного магнітного потокозчеплення. Для неї створено блок урахування нелінійності кривої намагнічування і втрат в сталі, і включено до її складу. Отримані перехідні характеристики підтверджують необхідність застосування такого блоку для корегування роботи замкненої системи керування. Подані рекомендації щодо створення даної системи на реальному обладнанні для впровадження на виробництві і автоматизації технологічних процесів.

Результати НДР можуть бути використані в навчальному процесі для наочної демонстрації студентам способів керування електродвигунами.

Економічний ефект полягає у створенні бази для досліджень систем керування із врахуванням втрат в сталі.

Ключові слова: СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, НЕЛІНІЙНІСТЬ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ, ВТРАТИ В СТАЛІ, БЛОК УРАХУВАННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.