Свистун А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1
С. 210-218
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВТРАТ У СТАЛІ ДЛЯ КОТУШКИ ЗІ СТАЛЬНИМ ОСЕРДЯМ ПРИ ЗМІНІ ЧАСТОТИ ЖИВЛЕННЯ

В. О. Огарь, А. В. Свистун
Надано результати проведених експериментальних досліджень по визначенню втрат у сталі дроселя із стальним осердям. В основу експеримента для визначення втрат був покладений метод, заснований на визначенні з часових залежностей струму і напруги та їх гармонічних складових для розрахунку приведеної електрорушійної сили. Експериментальні дослідження підтвердили лінійний характер залежності втрат у сталі у функції квадрата приведеної електрорушійної сили для різних частот напруги живлення.
Ключові слова: дросель, гармоніки кривих струму та напруги, втрати в сталі, приведена електрорушійна сила, лінійна залежність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1
С. 401-405
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ДРОСЕЛІВ ЗІ СТАЛЬНИМ ОСЕРДЯМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

А. В. Свистун, В. О. Огарь
Розглядається можливість застосування тепловізійного обладнання для моніторингу та контролю стану електрообладнання на основі аналізу знімків теплової картини процесу нагріву електротехнічних пристроїв. Як приклад використання застосовано тепловізійний контроль двох дроселів зі сталевим осердям при введенні одного з них у режим насичення, а для другого – при внесенні в зазор його магнітопровода матеріалів для появи вихрових струмів. Наведено їх теплові картини з урахуванням прояву цих явищ у локальному нагріві дроселя, а також графіки, що відображають залежності втрат від температури дроселя і температури від напруги живлення.
Ключові слова: дросель, тепловізійне обладнання, втрати в сталі, теплова картина, локальний нагрів дроселя.