Т. Б. Поясок

Інженерні та освітні технології

УДК 37.018
С. 32-35
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна
Розглянуто необхідність формування у системі освіти моральних, інтелектуальних, дидактичних принципів і норм її створення, подачі та розповсюдження інформації. Проаналізовано ознаки вступу суспільства в інформаційну еру. Виявлено основні параметри інформаційного суспільства та його сутність. Виявлено взаємозв’язки системи освіти та інформаційного суспільства та зпрогнозовано реакції системи освіти на виклики сучасного інформаційного суспільства. Виокремлено основні виклики інформаційного суспільства системі освіти. Визначено сутність інформатизації освіти. Виділено пріоритетні напрями модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства. Акцентовано увагу на загрозах інформаційного суспільства освіті.
Ключові слова: інформаційне суспільство, система освіти, модернізація.