Т. О. Хребтова

Т. О. Хребтова, М. С. Малякова

Дослідженя впливу дроселів перетворювача частоти на параметри якості перетворюваної енергії

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 65–66.

В роботі досліджено вплив дроселів кіл постійного та змінного струму перетворювача частоти на показники якості електричної енергії в мережі напругою 0,4 кВ. Включення дроселів до силових кіл перетворювачів частоти призводить до згладжування форми струму, зменшення несинусоїдності форми напруги та знижує значення відхилення  напруги, але при надмірному збільшенні індуктивності дроселя починає збільшуватись відхилення напруги, що негативно позначається на роботі АД.