Т. В. Чрділелі

Інженерні та освітні технології

УДК 378.147:811
С. 117-118
Мова Англ.
Бібл. 2 назв.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ

Т. В. Чрділелі
Робота присвячена дослідженню основних методів навчання іноземної мови як майбутнього фаху, зокрема у підготовці майбутніх перекладачів. Об’єктом дослідження є чотири основні методи: граматико-перекладний, прямий, аудіолінгвальний та комунікативний. Актуальність наукової праці визначається необхідністю для викладача знати і обирати у своїй діяльності той метод або комбінацію методів, які найбільш відповідають вимогам студентів. Мета дослідження – довести, що вирішальну роль у виборі методу відіграє мета навчання на певному етапі з урахуванням аспектності викладання мови для майбутніх фахівців. Досліджуються основні характеристики кожного методу, особливу увагу приділено використанню комунікативного підходу. Дослідження показує, що вибір методу навчання перекладачів залежить від того, на розвиток яких навичок і яких аспектів мови спрямовано курс.
Ключові слова: граматико-перекладний метод, прямий метод, аудіолінгвальний метод, комунікативний метод, професійне оволодіння іноземною мовою.