Т. В. Лутаєва

Інженерні та освітні технології

УДК [378.14:61](09)(477)
С. 77-79
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ШКОЛИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Т. В. Лутаєва
На основі вивчення історико-педагогічних джерел проаналізовано особливості інтеграції науки та освіти в харківській вищій медико-фармацевтичній школі у період ХІХ – початку ХХ ст.
Ключові слова: інтеграція науки та освіти, університет, науковець, наукове товариство.