Т. В. Землянська

Т. В. Землянська, М. С. Малякова,

Аналіз у частотній області процесів компенсації неактивних складових потужності при нелінійному навантаженні мереж електропостачання

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 174–175.

 В роботі представлено аналітичне дослідження процесів компенсації систем електропостачання з використанням крос-векторної теорії у частотній області. Досліджено компенсаційні процеси для системи з нульовим проводом при нелінійному навантаженні. Розраховано потужність втрат до та після компенсації всіх небажаних складових миттєвої потужності, а також здійснено дослідження ККД мережі.