Т. Вінсе

УДК 621.65.052
С. 39-44
Мова Англ.
Бібл. 16 назв.

МОБІЛЬНИЙ РОБОТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИКОНАННЯ, КЕРОВАНИЙ ANDROID-СМАРТФОНОМ

Т. Вінсе, Я. Хрічко
Описано проектування, розробку й апаратне забезпечення мобільного робота, керованого Android-пристроєм. Окремі частини роботи присвячені питанням вибору оптимального складу апаратного забезпечення, а саме: обертових електричних машин з колесами, джерела енергії типу «батарея», модуля Bluetooth, інфрачервоного датчика й датчика швидкості обертання, рідкокристалічної панелі та мікропроцесора. Розроблено відповідну печатну плату, побудовано функціональну модель робота й створено керуючий додаток для пристроїв, що працюють під керуванням операційної системи Android. Розроблене програмне забезпечення для операційної системи Android дозволяє користувачеві контролювати рухи робота із використанням піктограми зі стрілочками або гіроскоп пристрою. Наведений приклад проектування та розробки простого робота є хорошим експериментом для студентів, що дозволяє набути досвіду з розробки печатних плат, елементів апаратного забезпечення, програмування мікроконтролерів та Android-пристроїв.
Ключові слова: мобільний робот, Android, мікропроцесор AVR.

УДК 378.16″71″:378.018.432
С. 168-175
Мова Англ.
Бібл. 21 назв.

РОЗВИТОК ЛАБОРАТОРІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Т. Вінсе, Р. Балвірчак
Освітлено проблематику віддалених лабораторій, історію їх розвитку й основні кроки еволюції. Останні десятиліття розповсюдження та розвиток інформаційних технологій надає нові можливості також в освітніх і виробничих сферах. Однією з новітніх переваг є можливість здійснення моніторингу та керування роботою обладнання з будь-якої точки планети, можливість дистанційного навчання та ін. На сьогодні існує багато розробок програмного забезпечення для моделювання з можливістю моделювання електричних кіл. Проте комп’ютерне моделювання не є настільки ж ефективним, як проведення реальних експериментів. Навчання електромеханіці вимагає в основному практичної роботи в лабораторії. Дистанційні лабораторії дозволяють виконувати реальні експерименти віддалено та можуть запропонувати всі переваги новітніх технологій.
Ключові слова: дистанційні лабораторії, освіта, електричні вимірювання.