Титюк В. К.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 65.011.56:681.3
С. 66-71
Мова Рос.
Бібл. 14 назв.

АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ УПРАВЛІННЯ ПЕРІОДИЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЧИМИ ПРОЦЕССАМИ

В. К. Титюк, О. Є. Мельник
Розглянуто вимоги до критерію оптимального управління періодичними технологічними процесами, визначено коло завдань, які необхідно вирішити для вдосконалення управління такими процесами. На підставі аналізу раніше запропонованої класифікації критеріїв управління безперервними розділовими процесами запропонована розширена класифікація критеріїв оптимізації з зазначенням певних особливостей і недоліків.
Ключові слова: критерій оптимального управління, класифікація.