Титюк В. К.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313:517.91
С. 33-48
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В SIMPOWERSYSTEMS ІЗ КЛЮЧОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

О. П. Чорний, В. К. Титюк
Розглядається питання дослідження режимів роботи електроприводів з асинхронними двигунами шляхом їх моделювання за допомогою бібліотек SimPowerSystems середовища Simulink математичного пакету Matlab. Зроблено акцент на особливостях математичних моделей з урахуванням перетворювачів енергії, що містять ключові елементи, методів чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь моделей при їх дослідженні. Показано кількісні й якісні відмінності в рішеннях, які виникають при необґрунтованому виборі чисельного методу та його параметрів, а також при врахуванні в моделях нелінійностей і реальних параметрів енергії на виході перетворювачів. Проаналізовано похибки, що можуть виникнути в рішеннях при застосуванні універсальних математичних пакетів для моделювання. Наведено результати моделювання.
Ключові слова: електроприводи з асинхронними двигунами, математичні моделі, ключові елементи.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-523.8
С. 45-51
Мова Рос.
Бібл. 16 назв.

УПРАВЛІННЯ РУХОМ МУЛЬТИКОПТЕРА ЗА КРИТЕРІЄМ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕСУРСІВ

В. К. Титюк
На даний час стрімко розширюється область застосування безпілотних літальних апаратів, однією з найбільш перспективних схем яких є мультикоптер. У зв’язку з розширенням області застосування мультикоптерів і збільшенням їх встановленої потужності значної актуальності набувають питання оптимізації енергоспоживання мультикоптерів.
Розглянуто відому математичну модель руху квадрокоптера. Привід гвинта здійснюється електроприводом постійного струму або іншим, близьким до нього за властивостями. Момент опору електроприводу гвинта пропорційний квадрату його кутової швидкості, як і створюване гвинтом тягове зусилля. На основі цієї моделі отримано аналітичні вирази для оцінки сумарного енергоспоживання та показника ефективності перетворення ресурсів при вертикальному переміщенні квадрокоптера по трапецієподібній траєкторії. Встановлено, що положення екстремумів енергоспоживання та показника ефективності перетворення ресурсів досягаються при неспівпадаючих параметрах траєкторії підйому квадрокоптера.
Ключові слова: квадрокоптер, енергоспоживання, ефективність, оптимальне управління.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313:517.91
С. 41-55
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ЖИВЛЕННІ ЇХ ВІД ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ

О. П. Чорний, В. К. Титюк
Розглянуто особливості моделювання й дослідження електроприводів з асинхронними двигунами шляхом чисельного розрахунку їх математичних моделей за допомогою бібліотек SimPowerSystems середовища Simulink математичного пакету Matlab. Зроблено акцент на особливостях математичних моделей з урахуванням перетворювачів, методів чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь моделей при їх дослідженні. Показано кількісні й якісні відмінності в рішеннях, які виникають при необґрунтованому виборі чисельного методу та його параметрів, а також при врахуванні в моделях реальних параметрів енергії на виході перетворювачів. Проаналізовано похибки, які можуть виникнути в рішеннях при моделюванні. Наведено результати моделювання.
Ключові слова: електропривод, асинхронний двигун, перетворювач частоти, особливості моделювання, чисельні методи.