Титюк В. К.

УДК 62-83:621.313.2/3:621.316.717
№ держреєстрації 0114U005116

ТЕОРІЯ І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ КЕРОВАНОГО ПУСКУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО І ЗМІННОГО СТРУМУ

Чорний О. П., Титюк В. К., Богатирьов К. М., Романов О. Ю.
Звіт з НДР: 56 с., 25 рис., 9 табл., 29 джерел.
Режим пуску електромеханічної системи, незважаючи на свою короткочасність, є одним з найбільш відповідальних, складних і енергетично напружених режимів роботи, і визначає працездатність системи в цілому.
Для підвищення рівня працездатності та покращення енергетичних характеристик електромеханічних систем з регульованим електроприводом необхідно виконати дослідження характеристик процесів керованого пуску, таких як тривалість запуску та енергоспоживання. Відомі математичні моделі силових перетворювачів регульованих електроприводів мають різну теоретичну чи практичну цінність, характеризуються різноплановим підходом. Задача вибору відповідної моделі для аналізу енергетичної ефективності регульованого електроприводу потребує теоретичних досліджень і практичних рішень і є актуальною.
В роботі розглянуте питання розробки віртуальних математичних моделей регульованих електроприводів постійного і змінного струму з підвищеною точністю моделювання перетворювальних пристроїв, теоретичне обґрунтування методів розрахунку складових повної потужності у колах несинусоїдального струму та їх практична реалізація. Шляхом математичного моделювання виконано експериментальні дослідження енергоспоживання керованого пуску електроприводів постійного і змінного струму при різних формах і параметрах керуючого сигналу.
Мета роботи і задачі дослідження. Тому метою даних досліджень є розробка віртуальних математичних моделей регульованого електроприводу постійного і змінного струму з уточненим урахуванням впливу перетворювальних пристроїв, розробка інструментів для розрахунку складових повної потужності у колах несинусоїдального струму, дослідження залежності енергоспоживання . регульованого електроприводу постійного і змінного струму від параметрів керуючого сигналу при їх керованому пуску.
Задачі дослідження:
* аналіз математичних моделей регульованого електроприводу з підвищеною точністю моделювання перетворювальних пристроїв;
* розрахунок складових повної потужності, споживаної регульованим електроприводом у процесі керованого запуску;
* дослідження впливу типу сигналу керування та його характеристик на параметри пускового процесу, а саме час запуску та енергоспоживання.
Об’єкт дослідження. Електромагнітні, електромеханічні і енергетичні процеси при пуску електроприводів постійного і змінного струм.
Предмет дослідження. Математичні моделі для дослідження електромагнітних, електромеханічних і енергетичних процесів при пуску електроприводів постійного і змінного струм.
Методи досліджень. Математичне моделювання енергоспоживання у процесі керованого запуску регульованого електроприводу постійного та змінного струму.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Наукова новизна роботи полягає у створенні методів реалізації керованих пускових режимів електромеханічних систем з.регульованим електроприводом.
Практичне значення роботи полягає у можливості підвищення енергетичної ефективності керованих пускових режимів регульованих електроприводів.
Ключові слова: ВІРТУАЛЬНА МОДЕЛЬ, ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, СКЛАДОВІ ПОВНОЇ ПОТУЖНОСТІ, КЕРОВАНИЙ ПУСКОВИЙ РЕЖИМ, ЕКСПОНЕНЦІЙНА РОЗГОРТКА
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.