Ткач С. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.318
С. 52-57
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

АВТОМАТИЗОВАНИЙ СИНТЕЗ ПРОСТОРОВИХ КОМПОЗИЦІЙ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЦИЛІНДРИЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

С. А. Ткач, І. О. Шведчикова
Обґрунтовано актуальність розробки систем автоматизованого синтезу багатоелементних електромеханічних систем. Запропоновано принципово новий підхід до побудови такої системи, що ґрунтується на використанні генетичного банку даних як основного структурно-функціонального блоку. Описано структуру генетичного банку даних, що включає таблиці, які об’єднуються між собою зв’язком «один до багатьох». Розроблено програмний модуль «Isomer maker», інтегрований до генетичного банку даних. У системі реалізовано принцип зворотного зв’язку, що спрощує процес вибору технічних рішень для кожної конкретної задачі завдяки накопиченню знань про електромеханічні пристрої. Показано, що апробація розробленої системи проводитиметься для багатоелементних магнітосепаруючих пристроїв.
Ключові слова: автоматизація, банк даних, програма, синтез.