Ткаченко С. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   613.313

С.    562-565

Мова  Рос.

Бібл.8 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСТУПНИХ СХЕМ ГЛИБОКОПАЗНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

В. Ф. Сивокобиленко, С. М. Ткаченко

Робота присвячена подальшому вдосконаленню методів ідентифікації параметрів еквівалентних заступних схем глибокопазних асинхронних електродвигунів на онові даних експериментів. Запропонований метод засновано на використанні даних реєстрації величин фазних струмів та напруг, ковзання в режимах прямого пуску та роботи при різному завантаженні механізму. Урахування витіснення струму в обмотці ротора для проміжних ковзань виконано за допомогою гіперболічних залежностей для еквівалентного прямокутного паза. Для підвищення точності розрахунку динамічних режимів запропоновано гілку намагнічування надавати у вигляді окремого активно-індуктивного контуру, який є аналогічним контуру ротора.

Ключові слова: еквівалентна заступна схема, асинхронний електродвигун, ковзання, ідентифікація параметрів, короткозамкнений ротор.