Тоболкін С. Ю.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 000.31:621.3.049.77
С. 102-108
Мова Рос.
Бібл. 8 назв.

ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ КРОКОВИМИ ДВИГУНАМИ

Осадчий В. В., Назарова О. С., Тоболкін С. Ю.
Електроприводи на базі крокових двигунів дозволяють отримати високий момент при низьких кутових швидкостях обертання ротора й здійснювати позиціонування без застосування датчиків зворотного зв’язку. У той же час коливальні процеси при повороті ротора на один крок можуть призводити до небажаних явищ, а саме, до зниження моменту й втрати кроку. З розвитком мікропроцесорної і напівпровідникової техніки з’являються нові алгоритми керування кроковими двигунами, які необхідно перевіряти, відлагоджувати, а також оцінювати ефективність їх застосування. Тому актуальною задачею є розробка універсального лабораторного стенда, який дозволяє досліджувати працездатність і ефективність алгоритмів керування кроковими двигунами попередньо на моделі й у завершенні на реальному об’єкті. Методи дослідження – математичне моделювання й фізичний експеримент. Розроблений лабораторний стенд дозволяє досліджувати алгоритми керування кроковими двигунами при зміні моменту інерції та статичного моменту опору для розімкнутих і замкнутих систем керування. Отримано імітаційну модель і підтверджено її адекватність. Указана імітаційна модель враховує момент, обумовлений магнітним полем ротора, що дозволяє досліджувати ефективність нових алгоритмів керування на основі регулювання струму у фазах крокових двигунів.
Ключові слова: кроковий двигун, момент інерції, власні коливання.