Толочко О. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83
С. 45-47
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ПРИ ВРАХУВАННІ ВТРАТ У СТАЛІ

О. І. Толочко, В. В. Божко
Запропоновано систему векторного керування синхронним двигуном з постійними магнітами при врахуванні втрат у сталі. Отримано залежності для розрахунку складових струмів статора, які беруть участь у створенні електромагнітного моменту. Уточнено залежності для компенсації впливів перехресних зв’язків і проти-ЕРС. Порівняно роботу класичної системи векторного керування та запропонованої.
Ключові слова: синхронний двигун з постійними магнітами, векторне керування, втрати в сталі, контури регулювання струмів.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-83:621.313.333

С.    309-312

Мова  Рос.

Бібл.1 назв.

СКАЛЯРНЕ ЧАСТОТНЕ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З ПОКРАЩЕНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

О. І. Толочко, Г. С. Чекавський, П. І. Розкаряка

Запропоновано структуру системи скалярного частотного керування асинхронним електроприводом з контурами регулювання активної та реактивної складових вектора потокозчеплення статора, моменту та швидкості, яка забезпечує стабілізацію модуля вектора потокозчеплення статора й покращені показники якості перехідних процесів. Виконано дослідження системи методом математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, скалярне керування, частотно-регульований електропривод, потоко-зчеплення статора, динамічні характеристики, математичне моделювання.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.078

С.    336-339

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

ГАСІННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ КОНСТРУКЦІЇ МОСТОВОГО КРАНУ

О. І. Толочко, Д. В. Бажутін, Ф. Паліс

Виконано аналіз горизонтальних поперечний коливань мосту при його переміщенні з нерухомим візком, що закріплений посередині мосту, за допомогою пакету Comsol Multiphysics. Розроблено лінійну математичну модель досліджуваного об’єкту у вигляді двомасової механічної системи. Синтезовано модальний регулятор, що дозволяє гасити пружні коливання як у лінійній моделі, так і в моделі з розподіленими параметрами.

Ключові слова: мостовий кран, пружні коливання, модальний регулятор, Comsol.