Томчікова І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 180-183
Мова Англ.
Бібл. 6 назв.

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

Д. Дзіак, І. Томчікова
Розглянуто декілька методів аналізу електричних кіл. Визначено переваги й недоліки кожного з розглянутих методів та виконано оцінювання можливості їх застосування для моделювання електричних кіл. Виокремлено загальну процедуру мережевого аналізу та процедуру аналізу для кожного з методів. Надано критерії порівняння методів. Методи моделювання електричних кіл порівняно згідно із запропонованим критерієм.
Ключові слова: моделювання електричних кіл, комп’ютерне моделювання, мережевий аналіз.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 327-329
Мова Англ.
Бібл. 3 назв.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЗРІДЖЕНИХ ТАБЛИЦЬ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

М. Вансач, І. Томчікова
Надано комп’ютерну модель для розв’язання і моделювання роботи електричних кіл у середовищі MATLAB з використанням графічного інтерфейсу користувача (GUI). При розробці даної моделі застосовано аналіз методом розріджених таблиць. Модель дозволяє досліджувати електричні кола постійного і змінного струму.
Ключові слова: моделювання електричних кіл, метод розріджених таблиць, MATLAB.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 348-350
Мова Англ.
Бібл. 3 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ОПЕРАЦІЙНИМИ ПІДСИЛЮВАЧАМИ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 

І. Томчікова
Запропонована модель електричного кола, що містить операційні підсилювачі, розроблена у середовищі MATLAB. Формування системи рівнянь, що описують роботу даної системи, виконано на основі методу розріджених таблиць. Операційні підсилювачі досліджувалися як чорні скриньки, і враховувалася лише поведінка їхніх виходів, а не їхні внутрішні характеристики. Отримано символьні вирази для струмів та напруг об’єкта після встановлення відповідних вхідних даних та показано графічне подання повного відгуку вихідної напруги для заданих параметрів елементів електричного кола.
Ключові слова: моделювання електричних кіл, аналіз методом розріджених таблиць, аналіз кіл постійного струму та перехідних процесів, операційний підсилювач, MATLAB.