Трандафілов В. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 40-44
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

МЕТОД СИНТЕЗУ ТА РОБАСТНІСТЬ СПОСТЕРІГАЧІВ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У КОВЗНИХ РЕЖИМАХ

С. М. Пересада, В. М. Трандафілов
Надано метод синтезу узагальненого спостерігача вектора потокозчеплення ротора асинхронного двигуна, що формує сімейство спостерігачів з ковзним режимом. Процедуру синтезу засновано на другому методі Ляпунова та методі еквівалентного керування. На основі загальної структури спостерігачів виконано аналітичне дослідження їхньої робастності до варіацій активного опору ротора асинхронного двигуна. Надано порівняльний аналіз робастності типових спостерігачів потокозчеплення, які працюють у ковзному режимі.
Ключові слова: асинхронний двигун, спостерігач потокозчеплення, ковзний режим, робастність.