Удовицький О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.314.222.6-523:621.313.2
С. 72-76
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ СИЛОВИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ СИСТЕМ ВИПРОБУВАННЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

А. І. Ломонос, О. В. Удовицький
Проведено аналіз методів розрахунку параметрів керування силовими перетворювачами систем випробування машин постійного струму за допомогою нейронної мережі та системи нечіткої логіки. Розроблено UML-діаграми станів побудови нечітких контролерів та гібридних нейронних мереж для систем випробування з впливом на якірне коло, коло обмотки збудження та з комбінованим впливом.
Ключові слова: нечіткий контролер, гібридна нейронна мережа, система випробування, машина постійного струму, UML-діаграма.