В. А. Фрицюк

Інженерні та освітні технології

УДК 378.015.31.041:37.011.3-052
С. 82-94
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

В. А. Фрицюк
Розглядаються погляди різних науковців на сутність поняття «професійний саморозвиток» та «професійний саморозвиток майбутнього вчителя» й пропонується авторське визначення цього поняття.
Ключові слова: професійний саморозвиток, майбутній вчитель, професійна підготовка.