В. А. Левицька

Інженерні та освітні технології

УДК 373.31 (430)
С. 69-71
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ РІДНОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ ПОЛЬЩІ

В. А. Левицька
Характеризуються головні аспекти професійної підготовки вчителя рідної мови у старшій школі Польщі в контексті формування європейських стандартів освіти. Сьогодні підготовка вчителів-словесників набуває особливого значення з огляду на глобалізаційні та інтеграційні процеси, наслідком яких може стати виникнення гібридної світової культури, втрата національних традицій та мов у Європі. Нині свідченням цього є зниження мовної грамотності населення провідних європейських країн, позаяк рідна мова та література є не лише засобами здобуття освіти, а й невід’ємною частиною її змісту. Саме тому в новій парадигмі розвитку вищої освіти зарубіжних країн чільне місце належить удосконаленню професійної підготовки вчителів рідної мови, зростанню професійної компетентності педагогів у контексті діалогу культур. Перед сучасною школою і вчителем стоїть важлива проблема – викликати інтерес до навчання в цілому, а особливо до вивчення рідної мови через підвищення внутрішньої мотивації школярів. Учитель повинен бути так налаштований, щоб кожен учень мав мотивацію на успіх.
Ключові слова: європейський вимір освіти, мовна освіта, вчитель рідної мови, підготовка вчителя-словесника, професійна компетентність.