В. Ф. Сивокобиленко

УДК 621.311.001.57:622.012.2
С. 116-126
Мова Укр.
Бібл. 15 назв.

АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ШАХТИ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В. Ф. Сивокобиленко, С. В. Василець
Актуальність аналізу перехідних процесів в електричній мережі вугільної шахти математичними методами обумовлена необхідністю проектування сучасних електротехнічних комплексів із підвищеними техніко-економічними показниками роботи. Відомі методи, що використовуються для розрахунку показників перехідних процесів шахтних електромереж, не забезпечують необхідної точності. Метою роботи є обґрунтування комплексної математичної моделі електротехнічних комплексів шахтної електричної мережі. З використанням метода змінних стану отримано матричне диференціальне рівняння, що описує перехідні процеси в електромережі довільної конфігурації, яка включає трансформатори, кабелі, комутаційні апарати та електродвигуни. Для його чисельного розв’язання запропоновано використовувати жорстко-стійкий метод Гіра із застосуванням вектора Нордсіка. Математична модель реалізована у вигляді прикладної комп’ютерної програми MinePowerNet з графічним інтерфейсом, застосування якої під час проектування дозволить підвищити точність розрахунків, зменшити тривалість проектування, знизити вимоги до рівня підготовки проектувальників, підвищити точність налаштування захисних апаратів.
Ключові слова: шахта, електромережа, двигун, моделювання, схема заміщення.

УДК 621.316.625
С. 126-133
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ ШВИДКОДІЮЧОГО АВТОМАТИЧНОГО ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ ДЛЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З ДВИГУННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

В. Ф. Сивокобиленко, С. В. Деркачов
На сьогодні більшу частину електроенергії, що виробляється, споживають асинхронні й синхронні електродвигуни, які використовуються в установках із безперервним технологічним процесом. Для таких споживачів потрібне забезпечення успішного самозапуску двигунів після короткочасних порушень електропостачання, викликаних короткими замиканнями або втратою живлення за будь-якої причини. У даній роботі розглянуто особливості побудови цифрових вимірювальних органів струму, напруги, потужності, що входять до складу пристрою швидкодіючого автоматичного включення резерву. Для підвищення швидкодії та завадостійкості вимірювальних органів удосконалено алгоритм визначення комплексних значень струмів і напруг, заснований на усередненні миттєвих значень низки непарної кількості вибірок, по яких також чисельно знаходять центральні похідні. Наведено результати реалізації викладеного підходу, отримані на математичних моделях і в діючих системах електропостачання з руховим навантаженням, які показують, що запропонований спосіб визначення комплексних величин дозволяє в перехідних режимах прискорити загасання аперіодичних складових струмів і послабити вплив випадкових перешкод, що в результаті підвищує швидкодійність пристроїв подачі резервного живлення.
Ключові слова: система електропостачання, швидкодіюче автоматичне включення резервного живлення, цифровий вимірювальний орган, двигунне навантаження.

УДК 621.311.001.57:622.012.2

АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ШАХТИ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В. Ф. Сивокобиленко, С. В. Василець

Державний вищий навчальний заклад  «Донецький національний технічний університет»

пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, 85300, Україна. E-mail: svyat.vasilets@gmail.com

Актуальність аналізу перехідних процесів в електричній мережі вугільної шахти математичними методами обумовлена необхідністю проектування сучасних електротехнічних комплексів із підвищеними техніко-економічними показниками роботи. Відомі методи, що використовуються для розрахунку показників перехідних процесів шахтних електромереж не забезпечують необхідної точності. Метою роботи є обґрунтування комплексної математичної моделі електротехнічних комплексів шахтної електричної мережі. З використанням метода змінних стану отримано матричне диференціальне рівняння, що описує перехідні процеси в електромережі довільної конфігурації, яка включає трансформатори, кабелі, комутаційні апарати та електродвигуни. Для його чисельного розв’язання запропоновано використовувати жорстко-стійкий метод Гіра із застосуванням вектора Нордсіка. Математична модель реалізована у вигляді прикладної комп’ютерної програми MinePowerNet із графічним інтерфейсом, застосування якої під час проектування дозволить підвищити точність розрахунків, зменшити тривалість проектування, знизити вимоги до рівня підготовки проектувальників, підвищити точність налаштування захисних апаратів.

Ключові слова: шахта, електромережа, двигун, моделювання, схема заміщення.