В. Г. Ковальчук

УДК 621.64:621.3:537
С. 22-31
Мова Рос.
Бібл. 13 назв.

ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ ПРИ РІЗНОМУ ТЕМПІ ЗМІНИ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова
Показано, що прямий запуск насосних агрегатів електрогідравлічних комплексів характеризується суттєвими стрибками струму, динамічного моменту й напору, що призводить до зниження ресурса роботи електромеханічного обладнання, розвитку гідравлічних ударів, аваріям у трубопровідній мережі. Запропоновано математичну модель електрогідравлічного комплексу для дослідження впливу темпу зміни вхідної напруги на протікання перехідних процесів у системі. Доведено, що використання плавного пуску/зупинки насосного агрегату дозволяє знизити динамічні навантаження на двигун, уникнути появи коливань у напорі й продуктивності, зменшити втрати енергії при запуску. Показано, що на протікання перехідних процесів у електрогідравлічному комплексі впливають час розгону/гальмування, геометрія трубопроводу, наявність статичного напору на окремих ділянках гідромережі, спосіб запуску технологічного механізму. Сформульовано основні рекомендації до вибору закону формування вхідного впливу.
Ключові слова: електрогідравлічний комплекс, перехідні процеси, плавний запуск, динамічні навантаження.

УДК 621.64:621.3:537

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ РАЗВИТИИ
НЕЛИНЕЙНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: viktoria_kovalc@mai.ru

Показано, что функционирование электрогидравлического комплекса сопровождается развитием нелинейных кавитационных автоколебаний в трубопроводной сети. Предложена эквивалентная схема замещения электрогидравлического комплекса с учетом нелинейных периодических процессов в гидросистеме. Установлено, что переменное во времени гидравлическое сопротивление трубопровода, обусловленное кавитационными процессами, приводит к формированию гидравлической мощности как периодической функции времени. Получено, что в основе идентификации параметров электрогидравлического комплекса должны лежать уравнения энергобаланса гармонических составляющих гидравлической мощности между источником питания и элементами гидросистемы. Предложен обобщенный алгоритм определения параметров электрогидравлического комплекса, отображающий этапы проведения процедуры идентификационного процесса. Отмечено, что определение текущих параметров электрооборудования заслуживает особого внимания в вопросах построения систем контроля и защиты насосных комплексов в аварийных режимах работы.

Ключевые слова: электрогидравлический комплекс, энергетические процессы, гидравлическая мощность, кавитационные автоколебания.

 

УДК 621.64:621.3:537

ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ТЕМПЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: viktoria_kovalc@mail.ru Показано, что прямой пуск насосных агрегатов электрогидравлических комплексов характеризуется существенными бросками тока, динамического момента и напора, что приводит к снижению ресурса работы электромеханического оборудования, развитию гидравлических ударов, авариям в трубопроводной сети. Предложена математическая модель электрогидравлического комплекса для исследования влияния темпа изменения входного напряжения на протекание переходных процессов в системе. Показано, что использование плавного запуска/останова насосного агрегата позволяет снизить динамические нагрузки на двигатель, исключить появление колебаний в напоре и производительности, снизить потери энергии при пуске. Ключевые слова: электрогидравлический комплекс, переходные процессы, плавный запуск, динамические нагрузки.

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова

Определение параметров электрогидравлического комплекса при развитии нестационарных процессов в трубопроводной сети

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 104–105.

Предложена эквивалентная схема замещения электрогидравлического комплекса с учетом кавитационных процессов в трубопроводной сети. Показано, что в основе идентификации параметров электрогидравлического комплекса могут лежать уравнения энергобаланса гармонических составляющих гидравлической мощности между источником питания и элементами гидросистемы.

В. Г. Ковальчук, М. С. Шаблій, Т. В. Коренькова

Переходные процессы в электрогидравлическом комплексе при различном темпе нарастания входного напряжения

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 112–113.

Предложена математическая модель электрогидравлического комплекса для исследования влияния темпа изменения входного напряжения на протекание переходных процессов в системе. Показано, что использование плавного запуска насосного агрегата с возможностью регулирования пускового тока, позволяет снизить динамические нагрузи на двигатель, исключить появление колебаний в сигналах напора и производительности, снизить потери энергии при пуске. 

Р. М. Манько, В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова

Хвильові процеси в електрогідравлічному комплексі при наявності витоку у трубопровідній мережі

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 138–140.

Розроблена математична модель електрогідравлічного комплексу, яка дозволяє досліджувати хвильові процеси при наявності витоку в трубопровідній мережі. Показано, що найбільші коливання тиску і витрати спостерігаються на ділянці трубопроводу з витоком. Досліджені режими раптової появи витоку при роботі електрогідравлічного комплексу на відкриту і закриту засувки у споживача.