В. М. Марчук

Б. І. Приймак,   В. М. Марчук

Отримання лінеаризованого математичного опису  електроприводу візка крану з маятниковим підвісом вантажу

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 108–109.

Розглядається задача  лінеаризації моделі електропривода візка крану з маятниковим підвісом вантажу. Отримано два варіанти лінеаризованої моделі  для області «малих» та «великих» значень початкових умов  у просторі стану. Представлено результати дослідження  достовірності лінеаризації нелінійного об’єкта.