В. О. Благодір

УДК 621.34
С. 18-24
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

УМОВИ ПЕРСИСТНОСТІ ЗБУДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАДАНОГО ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ В СИСТЕМАХ БЕЗДАВАЧЕВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір
Надано результати розробки та експериментального тестування алгоритму формування заданого потокозчеплення для систем векторного керування асинхронними двигунами без вимірювання механічних координат. Теоретично обґрунтовано та показано експериментально, що при відпрацюванні генераторних моментів навантаження в зоні низьких швидкостей ротора алгоритми бездавачевого керування можуть втрачати стійкість, оскільки умови персистності збудження, які визначають спостережуваність кутової швидкості, в таких режимах не виконуються. Для вирішення вказаної проблеми запропоновано алгоритм формування заданого потокозчеплення, який активується при низьких швидкостях ротора та високих значеннях моментного струму статора. Зміна заданого потокозчеплення за розробленим законом дозволяє забезпечити умови персистності збудження в усіх режимах роботи двигуна і, як наслідок, розширити зону стійкої роботи систем бездавачевого керування асинхронними двигунами та підвищити показники якості керування кутовою швидкістю в зоні низьких швидкостей. Результати експериментальних досліджень підтверджують ефективність запропонованого рішення.
Ключові слова: асинхронний двигун, бездавачеве векторне керування, персистність збудження.

УДК 621.34

УМОВИ ПЕРСИСТНОСТІ ЗБУДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАДАНОГО ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ В СИСТЕМАХ БЕЗДАВАЧЕВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: sergei.peresada@gmail.com

Надано результати розробки та експериментального тестування алгоритму формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами, який забезпечує виконання умов спостережуваності кутової швидкості ротора у всіх режимах роботи двигуна. Запропоноване рішення дозволяє розширити зону стійкої роботи систем бездавачевого керування асинхронними двигунами, в тому числі при генераторних моментах навантаження, а також підвищити показники якості регулювання механічних координат при роботі двигуна в зоні нульових швидкостей.

Ключові слова: асинхронний двигун, бездавачеве векторне керування, персистність збудження.