В. О. Чорна

УДК 629.423.315
С. 82-88
Мова Рос.
Бібл. 16 назв.

ОЦІНКА ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ РУДНИЧНИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ

В. О. Чорна, О. В. Омельченко
Наведено аналіз аварійності складових вузлів електромеханічних комплексів шахтних контактних електровозів. Надано результати промислових випробувань з вивчення теплових режимів тягових двигунів у процесі їх функціонування в комплексі рудничної відкатки. Розглянуто питання застосування способів визначення температури нагрівання тягових двигунів за допомогою використання значень середньоквадратичного струму двигуна. Встановлена низька точність результатів розрахунків температури двигуна, що працює в перехідних режимах, з використанням значень середньоквадратичного струму. Надано результати досліджень теплових режимів тягових електричних двигунів, проведені з використанням теорії випадкових функцій. За результатами розрахунків побудовано параметри стаціонарної випадкової функції температури. На підставі розрахунків основних елементів кореляційної матриці запропоновано вираз для визначення перевищення температури тягового двигуна за час рейсу електровоза. Доведено можливість застосування теорії стаціонарної функції для досліджень теплових процесів у тягових електричних двигунах рудничних контактних електровозів.
Ключові слова: тяговий електричний двигун, електровоз, рейс, температура, кореляція.

В. О. Чорна, М. С. Ханкишиєва, Я. В. Федорова, А. М. Ялова

Аналіз умов експлуатації тягового рудникового транспорту вітчизняних залізорудних шахт

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 31–32.

Розглянуті умови експлуатації тягового рухомого складу вітчизняних залізорудних шахт. Представлений аналіз існуючих способів охолодження тягових електричних двигунів. Розглянуті питання необхідності створення сучасних систем контролю технологічних показників електровозів.