В. О. Огарь

УДК 621.313.301

ВІРТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ В ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОМУ АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ

В. О. Огарь, О. М. Кравець

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: Vita.Ogar@gmail.com

Визначення втрат є важливим етапом у моделюванні процесів в асинхронному двигуні, що дозволяє значно автоматизувати й скоротити проведення випробувань електричних машин, необхідних для підвищення їх довговічності, тому метою роботи є автоматизація процесу визначення втрат у сталі асинхронного двигуна при живленні від перетворювача частоти для різних законів частотного управління. У середовищі LabVIEW створено віртуальний комплекс, який базується на блок–діаграмі трифазної моделі асинхронного двигуна, що враховує конструкцію обмоток статора й ротора, нелінійність кривої намагнічування, гістерезис і вихрові струми в сталі статора асинхронного двигуна. Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє в автоматичному режимі досліджувати перехідні процеси, визначати втрати потужності, розраховувати гармонійний склад сигналів у частотно-регульованому асинхронному електродвигуні.

Ключові слова: віртуальний комплекс, характеристики асинхронного двигуна, втрати в сталі, частотно-регульований електропривод.

В. О. Огарь, О. М. Кравець, Я. Ю. Гончаров

Комп’ютеризована система визначення втрат у сталі асинхронних двигунів у складі частотно-регульованого електропривода

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 267–268.

В роботі у середовищі LabVIEW створена комп’ютеризована система, яка базується на блок-діаграмі трифазної моделі асинхронного двигуна, що враховує конструкцію обмоток статора і ротора, нелінійність кривої намагнічування, гістерезис та вихрові струми в сталі статора АД. Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє в автоматичному режимі досліджувати перехідні процеси, визначати втрати потужності, розраховувати гармонійний склад сигналів в частотно-регульованому асинхронному електродвигуні.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.358:371.388:621.3
С. 171-174
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПУ У ВНЗ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

О. П. Чорний, В. О. Огарь, С. С. Романенко, О. М. Кравець, М. А. Усенко, О. В. Білик
Для підвищення ефективності проведення занять з природничих дисциплін для підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу до ВНЗ на спеціальності з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки створено лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти. На основі аналізу існуючих підходів до створення віртуального дослідницького обладнання розроблено програмне забезпечення і створені віртуальні лабораторні роботи які забезпечені відповідним методичним забезпеченням. Розглянуті аспекти соціального та економічного ефекту використання віртуальних лабораторних робіт.
Ключові слова: лабораторний практикум, фізика, освітні заклади, LabVIEW.