В. С. Бойко

УДК 621.314
С. 61-68
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЇЇ ЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ

М. І. Сотник, В. С. Бойко
Розглянуто електромеханічну систему мережі водопостачання як багатоетапний перетворювач енергії, проаналізовані етапи її перетворення за частотою, кількістю фаз, виду енергії та накладанню енергетичних потоків, враховані також особливості фізичного процесу руху рідини в насосі, сформульовано вимоги до електричних моделей електромеханічних систем мереж водопостачання. Принцип побудови електричних моделей електромеханічних систем мереж водопостачання проілюстровано на прикладі насосного агрегату з відцентровим насосом, який має робоче колесо з трьома лопатями. Відмічено, що, аналізуючи електромагнітні процеси в електричній моделі, необхідно враховувати вличину активного опору контуру комутації, оскільки саме в такому випадку отриманий результат електричного моделювання буде адекватно відображати робочий процес реальної електромеханічної системи. Доведено, що електричні моделі електромеханічних систем мережі водопостачання не є простою сукупністю електричних моделей її енергетичних компонент. Елементи електричних моделей електромеханічних систем узагальнено враховують конструктивні, режимні, енергетичні та інші характеристики реальних об’єктів гідравлічної мережі.
Ключові слова: електромеханічна система, насос, енергія,водопостачання, енергоефективність.

УДК 621.314

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ

М. І. Сотник

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна. E-mail: nsotnik@mail.ru

В. С. Бойко

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: vsboiko@bigmir.net

Наведені в роботі результати досліджень спрямовані на створення нового наукового напряму електричних методів моделювання робочих процесів у мережах водопостачання. На сьогодні таких методів аналізу не існує через відсутність електричних моделей насосних агрегатів. Дослідження авторів показали, що створювати потрібно електричну модель не насосного агрегату, а всієї електромеханічної системи мережі водопостачання. Показано, що електромеханічна система мережі водопостачання є багатоетапним перетворювачем енергії й проаналізовано етапи її перетворення за частотою, кількістю фаз, виду енергії та накладанню енергетичних потоків. Проаналізовано також фізичний процес руху рідини в насосі. Наведені результати досліджень у сукупності дозволяють сформулювати вимоги до електричних моделей електромеханічних систем мереж водопостачання.

Ключові слова: електромеханічна система, насос, енергія, водопостачання, енергоефективність.