В. С. Боркунов

Д. В. Слободенюк, В. С. Боркунов, Р. В. Сєров

Ємнісний накопичувальний пристрій в контурі збудження синхронного двигуна

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук

08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 69–70.

Розглянуто питання використання накопичувального пристрою в контурі обмотки збудження, на підставі чого запропоновано структуру системи керування динамічними режимами збудження синхронного двигуна, що дозволяє підтримувати заданий струм збудження певний період часу, за рахунок енергії конденсатора, введеної в контур збудження транзисторним перетворювачем.